Een mini-rookmachientje voor 25 euro

A mini smoke machine for a few bucks

Hieronder laat ik met foto's zien hoe je zelf een rookgenerator kunt maken voor bijvoorbeeld CosPlay (in mijn geval: het draakje. Het idee is een rookmachientje te maken van het verwarmingselementje (coil) van een elektrische sigaret, een mini-aquariumpompje, en met plantaardige glycerine als rookmiddel.

LET OP: dit rookmachientje is niet bedoeld voor continue rookproductie. Na een paar seconden rookmaken, moet het weer even afkoelen.

I show how to create a small smoke generator for example for Cosplay. Of course I use it for the dragon. The idea is to use the coil of an e-cigarette, a mini aquarium pump and vegetable glycerine (glycerol) as smoke fluid.

NOTE: This smoke generator is not meant for continuous smoke production. It can create a few seconds of smoke, after that it must cool down a short while.

Kosten / Costs

Kanger T2 e-cigarette coil, 2.2 Ω  € 1,39   €6.95 per 5
pomp / pump, 3V € 6,85   Amazon
Lithium/ion batterij / battery € 13,50   4400 mAh, Conrad
Glycerine 125 ml € 2,99   Kruidvat
Totaal  € 24,73   

Let op: gebruik een Kanger T2 coil. Andere types zullen niet goed passen in dit ontwerp.
Naast de gekochte onderdelen heb je nog wat spullen nodig die je waarschijnlijk nog hebt liggen: een kruidenpotje of iets soortgelijks om het rookmachientje in te bouwen, wat katoengaren of lont, een paar stukken (siliconen) slang, en een paar elektriciteitsdraadjes. Bovendien heb je een soldeerbout en een lijmpistool nodig.

Note: use a Kanger T2 coil. Other types won't fit in this design.
Apart from the things mentioned above, we need some stuff that is probably lying somewhere in your home. A small empty spice jar to build it into, some cotton thread, some silicone hoses, a few electricity wires. You also need soldering equipment and a hot glue gun.

Onderdelen

Alle onderdelen op een rijtje / All components together

All components togetherGlycerine

Begin met de coil. Haal deze voorzichtig uit elkaar, we hebben de kapjes niet nodig. Let op: één van de katoenen lontjes zit vast in een verwarmingsspiraal. Trek het er niet uit, de coil is dan nutteloos.

Start with the coil. Take it apart, we don't need the caps. Note: one of the threads is embedded in the coil itself. Leave it there, or the coil will be useless.

The coil as bought Take apart the coil

Verwijder de losse katoenen lont en vervang dit door langer katoenen draad (het moet zuiver katoen zijn!). Neem een stukje siliconenslang waar de coil krap in past (binnendiameter 6 mm). Misschien moet je de slang verwarmen in heet water. Schuif het slangetje over het smalste uiteinde van de coil.

Remove the loose thread from the coil, and replace it with some longer cotton thread (don't use other material!). Take some silicon hose, that is barely wide enough for the coil to fit in (inside diameter: 6 mm). You might need to warm the hose in hot water, and put the smaller end of the coil into it.

Replace short thread by long threads IMG_1785

Neem twee elektriciteitsdraden (bijvoorbeeld rood en zwart van ongeveer 10 cm.) en soldeer ze aan de coil. De rode aan het centrale deel en de zwarte aan de mantel / buitenkant. Let daarbij op dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de buitenkant en de kern. Let ook op dat het gaatje in het midden open blijft: daar moet zodadelijk lucht doorheen. Ik trok het centrale deel er na het solderen per ongeluk uit. Dat is geen probleem, als je het er weer inschuift maakt het weer gewoon contact.

Take two electrical wires (e.g. red and black of about 10 centimeters) and solder the red wire to the center part of the coil, and the black wire to the outside. This should be done precisely, make sure the soldering or wire makes no contact between the center part and the outside. Also be sure that the hole in the middle stays open! We need that for the air flow. I accidentally pulled out the central part after soldering. That is no problem, if you slide it back in it will make contact again.

Coil to be soldered Coil after soldering

Schuif de electriciteitsdraden door een ander stuk siliconenslang, en schuif de slang over het dikkere deel van de coil. Het zal nu zeker nodig zijn de slang te verwarmen.

Put the electricity wires through another piece of silicon hose, and slide it over the thicker part of the coil. You definitely need to warm the silicon to be able to do this.

Coil is ready

Neem nu een kruidenpotje met een brede opening. De opening moet zo groot zijn, dat de hele coil onder het deksel kan hangen zonder dat die in de vloeistof hoeft te komen. Anders lopen de slangen vol met glycerine en werkt het apparaat niet. Bij mijn potje moest ik het binnendeksel eruit snijden. Boor vervolgens twee krappe gaten in het deksel waar de slang door naar buiten kan.

Take some spice-jar with a broad opening. It should be broad enough for the entire coil to hang under the lid, without being drowned in glycerine. Otherwise the hoses will fill with glycerine, en the machine won't work. I had to cut away the inside cover. Drill two narrow holes for the hoses.

Spice pot original Spice pot cut and drilled Spice pot ready

Steek de slangetjes door de gaten in de deksel, en zorg dat de coil tegen het deksel aan zit.

Put the hoses through the holes, and make sure the coil is positioned against the cover.

IMG_1797 IMG_1798

Boor een krap gat van ongeveer 3 mm in de slang (degene met de draden). Daar kan het tuitje van de pomp in gestoken. Snij ongeveer een halve centimeter boven het gat de slang af, zorg daarbij dat de electriciteitsdraden niet beschadigen. Soldeer de draden aan de pomp, let erop dat de rode draad bij de  markering komt. Lijm tenslotte met een hetelijmpistool de slangen vast aan het deksel, het pompje op het deksel en maak met hete lijm de bovenkant van het slangetje (met draden) dicht. Let daarbij goed op dat het pompje niet verstopt raakt!

Drill a 3 mm hole in the hose (the one with wires), so you can put the nozzle of the pump in it. Cut the hose about half a centimeter above the hole, but make sure you don't damage the electrical wires. Solder the wires to the pump, make sure the red wire is connected to the contact marked with a  Use a hot glue gun to glue the hoses to the cover, the pump to the cover, and use hot glue to close the hose (with wires). Make sure you don't hinder the flow of air from the pump-nozzle to the hose.

Pump in place Pump glued

Klaar om te testen! Vul het potje met glycerine, en wacht een tijdje totdat de glycerine in de lontjes is getrokken. Verbind de batterij een paar seconden met de draden (plus aan de rode draad), en zie of het werkt.
Waarschuwing: een elektrische sigaret is bedoeld voor telkens een korte hoeveelheid rook. Zorg dus dat de elektriciteit er telkens niet langer dan een seconde of 5 op staat.

Ready to test! Fill the jar with glycerine, and wait a while so the glycerine can wet the threads. Connect the battery a few seconds to the electrical wires (plus to red wire), and see if it works. Note: an electronic cigarette is meant to be used shortly. Don't connect the electricity longer than about 5 seconds.

 IMG_1805

Ik heb de rookmachine zelf uitgebreid met een schakeling om elke halve minuut een paar seconden rook te genereren. Zie het filmpje hieronder.

I also created some electronics to repeatedly generate a few seconds of smoke every half a minute. See the movie below.